شرکت آرمان دانه پارسیان

شکوفایی دانش در تغذیه

شرکت آرمان دانه پارسیان

هر آنچه باید بدانید:

شرکت آرمان دانه پارسیان : تمام محصولات تولیدی گروه دریاباری تحت برند آرمان دانه پارسیان به بازار عرضه می گردد. این شرکت با تکیه بر زیر ساخت های تولیدی و دانش به روز تعذیه دام، طیور و آبزیان عهده دار تمام مسائل فنی، کیفی و کمی محصولات تولیدی این گروه شامل انواع کنسانتره، مکمل های ویتامینه و معدنی ، پیش مخلوط ها، پرمیکس های درمانی و بهبود دهنده می باشد.

شکوفایی دانش در تغذیه

شرکت آرمان دانه پارسیان

برای شناخت بیشتر محصولات با ما در تماس باشید